1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Профил на заводот

Профил на заводот

  Јавната Установа Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско е установа која згрижува, негува, едуцира и рехабилитира лица со телесен инвалидитет и е единствена установа од ваков тип во Република Северна Македонија. Установата се наоѓа на влезот на Струмичкото село Банско, во близина на хотелот...

Повеќе...

Дејност на Заводот за заштита и рехабилитација

Дејност на Заводот за заштита и рехабилитација

 Основна дејност на Заводот е заштита, рехабилитација, нега и едукација на нашите корисници - лица со попреченост во физичкиот развој. Групата на корисници кои се сместени кај нас е хетерогена во секој поглед, па за да се обезбеди ефикасно функционирање, корисниците се делат во повеќе групи...

Повеќе...

Стационар и сместување

Стационар и сместување

 

  Стационарот се наоѓа на горниот кат од постариот објект и двата спрата од новата зграда. Се состои од повеќе простории: спални соби, простории за дневен престој и забава, санитарии со купатила за лична хигиена, кујна и трпезарија (поголемиот дел од активностите се одвиваат во овој оддел).

Повеќе...
Previous
Next

Јавен повик за формирање на Советот на корисници

Поставен е Јавен повик за формирање на Советот на корисници на веб страница на Заводот за заштита и рехабилитација - Бања Банско. Од документот прикачен за јавниот повик може да ги прочитате условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите, како и потребните документи кои треба да се достават.

Повеќе...

Нов интерен оглас

Поставен е нов интерен оглас за унапредување на ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ на веб страница на Заводот за заштита и рехабилитација - Бања Банско. Покрај податоците за огласот овде можете да ја симнете и пријавата во Microsoft Word формат и да ја пополните електронски или рачно.

Повеќе...

Нова веб страница

Од месец декември 2017 година, беше пуштена официјалната веб страница на Заводот за заштита и рехабилитација - Бања Банско. Покрај информации за нашата установа, со овој чекор имаме за цел сите заинтересирани да ги известиме за настаните поврзани со работата на Заводот.

Повеќе...